INDYWIDALNE KONSULTACJE PRZED PRZYJĘCIEM SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

  1. OD PRZYSZŁEGO PIATKU I SOBOTY KLASA 8, KLASA 7 W CZWARTKI ROZPOCZYNAĄ W KOŚCIELE SPOTKANIA PRZY JEDNYM Z RODZICÓW CELEM SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI RELIGIJNYCH. SPOTKANIA INDYWIDALNE W KOŚCIELE OD 15.00 – 16.30
  2. NA SPOTKANIE PRZYCHODZIMY Z RODZICEM, ABY OCENA BYŁA SPRAWIEDLIWA.
  3. DO TEJ PORY LIKWIDUĘ OCENY I STAWIAM OCENY SPRAWIEDLIWE.
  4. .NA PERWSZE SPOTKANIE PROSZĘ PRZYNIŚĆ UZUPEŁNIONY ZESZYT ĆWICZEŃ.
  5. NA KARTCE FORMATU PROSZĘ PRZYGOTOWAĆ IMIĘ ŚWIĘTEGO, KTÓREGO WYBIERASZ DO BIRZMOWANI, JEGO ŻYCIRYS, UZASADNIJ SWÓJ WYBÓR.
  6. ZDAJEMY W KAŻDY TYGODNIU PO 10 PYTAN, KTÓRE SĄ NA STRONIE PARAFIALNEJ..
  7. PROSZĘ RODZICÓW U SUMIENNE RZYPILNOWANIE DZIECI. UCZESTNICZENIE ONLINE I ANGARZOWANIE UCZNIÓW