Historia

Początki Parafii w Żarnowcu sięgają roku 1980. W tymże roku, 8 listopada, ówczesny Proboszcz z Jedlicza Ks. Prałat Stanisław Szpytma, w obecności Księży Wikariuszy Kazimierza Lewczaka, Tadeusza Nowaka i Jana Turczyna poświęcił plac, na którym stoi obecny kościół. Początkowo Msze święte były odprawiane w zaadoptowanym na ten cel budynku gospodarczym. Pierwszą Mszę świętą przy udziale małej grupy dzieci i kilkunastu osób dorosłych odprawił 8 listopada 1980 roku Ks. Jan Turczyn.
Materiał na nowy kościół sprowadzono z Baligrodu. W dniach od 7 do 10 kwietnia 1981 roku przygotowano elementy drewniane kościoła, które zestawiono 11 kwietnia.
W tym dniu, w sobotę przed Niedzielą Palmową, w nowej świątyni odprawiono pierwszą Mszę świętą.
Poświęcenia nowej świątyni parafialnej dokonał 19 marca 1982 roku, w Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, ówczesny Biskup Ordynariusz Przemyski Ignacy Tokarczuk. W uroczystości uczestniczyło około 40 kapłanów i wielka rzesza wiernych.
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Żarnowcu oficjalnie została powołana do istnienia przez Ks. Bpa Ignacego Tokarczuka pismem z dnia 21 czerwca 1982 roku.
W dniach 14 – 15 maja 1985 roku miała miejsce pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, którą odbył Ks. Bp Ignacy Tokarczuk, udzielając przy tej okazji sakramentu bierzmowania 56 osobom.
Przygotowanie dzwonnicy miało miejsce w dniach 28 i 29 października 1986 roku. Dzwony wcześniej przywiezione z odlewni Felczyńskich w Przemyślu zawieszono 24 listopada.
Ich poświęcenia dokonał Ks. Bp Edward Białogłowski 16 maja 1990 roku podczas wizytacji kanonicznej parafii.
Pierwsze misje parafialne w Żarnowcu odbyły się w dniach od 12 do 19 marca 1987 roku. Prowadzili je kapłani z Rzeszowa: Ks. Władysław Jagustyn i Ks. Eugeniusz Dryniak.
W kolejnych latach istnienia parafii kościół został wyposażony: figura św. Józefa w ołtarzu głównym i tabernakulum (1984), nagłośnienie i ławki (1989), ogrodzenie kościoła (1992 – 1993).

Duszpasterze parafii w Żarnowcu:
Ks. Proboszcz Jan Turczyn (1981 – 1991)
Ks. Proboszcz Kazimierz Gancarz (1991 – 1996)
Ks. Proboszcz Stanisław Szańca (1996 – 2015)
Ks. Proboszcz Marek Cecuła (2015 – 2019)
Ks. Proboszcz Andrzej Baran (2019 -2021 )

Ks. Proboszcz Wojciech Sabik (2021 – )