Przetargi

I. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na budynku Kościoła Parafialnego w Żarnowcu

Zapytanie Ofertowe Parafia Żarnowiec – roboty budowlane

Przedmiar robot budowlanych

Załącznik nr 2 Forularz oferty

Umowa – wzór – załacznik nr 3.doc

Ks. Andrzej Baran – Proboszcz Parafii

II. Zapytanie ofertowe Parafia Żarnowiec – Inspektor Nadzoru

Zapytanie Ofertowe Parafia Żarnowiec – Inspektor Nadzoru

Załącznik nr 1. Formularz oferty Inspektor Nadzoru

Umowa – wzór – załącznik nr 2 – Inspektor Nadzoru

Ks. Andrzej Baran – Proboszcz Parafii

                III. Rozstrzygnięcie przetargu 

                1. Termomodernizacja Kościoła parafialnego w Żarnowcu

Kościół 2020r.

               2. Wykonanie czynności Inspektora Nadzoru przy robotach budowlanych oraz instalacji fotowoltaicznej na budynku kościoła parafialnego w Żarnowcu.

Inspektor nadzoru

Ks. Andrzej Baran – Proboszcz Parafii

IV. Wybór wykonawcy 

Informacja o wyborze wykonawcy

Ks. Andrzej Baran – Proboszcz Parafii