NOWY KONTENER

W miesiącu marcu 2020 roku Rada Parafialna podjęła uchwałę o zakupie nowego kontenera na nasz cmentarz. Dotychczasowy kontener ze względu ba swoje lata wymagał wymiany. Po rozpatrzeniu różnych ofert wybrano najkorzystniejszego dostawcę. Prosimy o zgodne z przeznaczeniem jego użytkowanie. Koszt zakupu to kwota 5659 zł