16 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 LIPIEC

  1. W tym tygodniu, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętej Marii Magdaleny, św. Brygidy, św. Jakuba i św. Krzysztofa.
  2. W przyszłą niedzielę na każdej mszy św modlimy się za kierowców, a po mszy poświęcimy pojazdy mechaniczne. Ofiary złożone do puszek zastaną przekazane na MIVA POLSKA na zakup środków transportu dla misjonarzy.
  3. W tym tygodniu msza św. w porządku wakacyjnym-

– poniedziałek, środa, piątek – 18.00

– wtorek, czwartek, sobota – 7.00.

  1. W tym tygodniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami remontu naszego kościoła. Na spotkaniu ustaliliśmy o zabezpieczeniu terenu kościoła na czas remontu, zrobieniu porządku wokół kościoła. Ponadto Panowie zobowiązali się, że będą informować nas o postępach w pracach. To, co ja będę wiedział, to i Wy będziecie wiedzieć.

INTENCJE 20.07 – 26.07

– poniedziałek 18.00 – +ZOFIA KORZENIOWSKA OD SZWAGIERKI

 – wtorek – 7.00 – +ZDZISŁAWA OD GRUPY SERWISOWANIA SPRĘŻAREK

– środa 18.00 – +ZDZISŁAWA OD GRUPY SERWISOWANIA SPRĘŻAREK

– czwartek 7.00 –  +ZDZISŁAWA OD BOGUSŁAWY WODZIŃSKIEJ Z RODZINĄ

– piątek 18.00 – +IRENA KUT OD KOLEŻANKI EWY GUZIK 

– sobota 7.00 – +ZDZISŁAWA OD TEŚCIÓW

 NIEDZIELA

8.30 – +ROMAN FARA 13 ROCZ. 

11.00 – EDWARD MASŁOWSKI OD TERESY BODNAR Z RODZINĄ

 Szczęść Boże,

 Proszę księdza poniżej rozpisałem wykonane roboty budowlane oraz następne jakie zostaną wykonane jeżeli wszystkie warunki zostaną spełnione. Rozpisałem to bez szczegółów związanych z brakiem odpowiednich projektów i pozwoleń.Z robót rozbiórkowych oraz prac budowlanych zawartych w głównym kosztorysie:

– zerwanie posadzek lastrykowych i cementowych

– wybranie żwiru oraz ziemi pod kanały ciepłownicze

– wykonanie żelbetowych kanałów oraz pokryw

– izolacja środkami przeciwgrzybicznymi krokwi dachowych

– izolacja fundamentów na zewnątrz kościoła

– rozebranie od bojówki

– wykonanie połowy świetlików w dachu

– wykonanie ściany szczytowej zewnętrznej w raz wykonanie belek słupów

 Roboty rozbiórkowe oraz prace budowlane wykonane jako roboty dodatkowe

– ściągnięcie podbitki drewnianej w wewnątrz kościoła

– ściągnięcie wełny szklanej ( utylizacja wełny po stronie wykonawcy)

– ściągnięcie papy  (utylizacja papy po stronie wykonawcy )

– wzmocnienie konstrukcji dachu kościoła przez dołożenie krokwi

– pomalowanie środkami grzybobójczymi pełnego deskowania koscioła

– wymiana zgniłych i jedzonych przez korniki elementów więźby i konstrukcji drewnianej kościoła

– wykonanie podbicia fundamentów ołtarza

 W następnym miesiącu planujemy zabezpieczyć środkami przeciw palnymi całą konstrukcję drewnianą kościoła.

Wybudować ścianę przeciw pożarową wewnątrz kościoła oddzielenie pożarowe strefy

Zabezpieczyć płytami przeciw pożarowymi tej strefy

Zrobić pełny montaż okien i drzwi ( drzwi główne zamontujemy po wykonaniu elewacji )

Po wykonaniu zabezpieczeń przeciw pożarowych będziemy wymieniać poszycie dachu.

Montaż kanałów ciepłowniczych izolowanych.

 Na Koniec sierpnia przedstawię następny plan robót.  

 Z wyrazami szacunku

Marcin Janiczek

 

 

 

Dodaj komentarz