14 NIEDZIELA ZWYKŁA – 5 LIPIEC

  1. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej,
  2. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta.
  3. W tym tygodniu msza św. w porządku wakacyjnym
  4. poniedziałek, środa, piątek – 18.00
  5. wtorek, czwartek, sobota – 7.00
  6. Dziękuję w przeprowadzeniu zbiórki Radzie Parafialnej i członkom AK. Dziękuję ślicznie wszystkim ofiarodawcom i darczyńcom za złożone ofiary na nasz kościół. Zebrana kwota 10100 zł, która zostanie wpłacona na konto parafialne. Na konto parafialne dokonano wpłat: 138 – 200 zł, 292 – 200 zł, 150 – 200 zł. Stan konta – 127 950, 36. Za każdy gest dobroci i ofiarności z całego serca dziękuję. Dziękuję panom, którzy wczoraj pracowali przy malowaniu wieży panom: Bogdanowi, Arturowi, Piotrkowi i i Jackowi. Bóg zapłać.
  7. W tym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy +Czesławę Żebracką za którą zostanie odprawionych 5 mszy św.

Czytaj dalej